Ajuts als lloguers i a les hipoteques pel coronavirus

 

 

08/04/2020

L’aturada econòmica derivada del confinament està provocant ERTOs i acomiadaments, a més de posar-ho molt difícil als autònoms. És per aquest motiu que el Govern Espanyol ha aprovat tot un seguit de mesures extraordinàries per ajudar als ciutadans a fer front al lloguer, la hipoteca i els subministraments mentre duri la crisi sanitària del COVID-19.

A continuació, resumim les mesures econòmiques per la COVID-19 en l’àmbit de l’habitatge:

Ajuts al lloguer fins a 900 euros

Es destinaran prop de 700 milions d’euros en forma de microcrèdits (900 euros per al lloguer i 200 euros per a despeses de subministraments i manteniment) per als llogaters que ho necessitin i que hauran de retornar en un termini de 6 anys, ampliable a 10, sense comissions ni interessos. S’hi podran acollir les persones a l’atur, treballadors afectats per un ERTO i autònoms que hagin vist reduïts els seus ingressos a causa del coronavirus i que no puguin fer front al pagament del lloguer. La cobertura es limita a sis mensualitats del lloguer.

També s’estableix una pròrroga extraordinària de sis mesos dels contractes de lloguer d’habitatge principal per evitar augments abusius aprofitant el COVID-19.

Moratòria hipotecària de 3 mesos

Els ciutadans que hagin perdut la feina o els autònoms als quals l’actual estat d’alarma els hagi causat una disminució dels ingressos poden acollir-se a la moratòria de 3 mesos en el pagament de la hipoteca. La mesura extraordinària aprovada pel Govern Espanyol estableix que “l’entitat creditora no podrà exigir el pagament de la quota hipotecària ni cap dels conceptes que l’integren, tampoc els interessos”.

Suspensió dels desnonaments

Per tal d’ajudar les persones més vulnerables, es prohibeixen els desnonaments durant els sis mesos posteriors a la fi de l’estat d’alarma. D’aquesta manera es vol garantir que ningú es quedi sense casa durant la crisi sanitària del COVID-19.

Prohibit tallar la llum, l’aigua i el gas

Es garanteixen els subministraments bàsics a tota la població i no es pot tallar l’aigua, la llum ni el gas a cap ciutadà mentre duri l’estat d’alarma, excepte si és per motius relacionats amb la seguretat del subministrament. I és que el confinament a causa del coronavirus implica que les famílies són a casa les 24 hores de manera ininterrompuda i, en molts casos, a més, desenvolupant teletreball. Per tant, disposar d’aigua, gas i electricitat en aquests moments és encara més necessari i bàsic.

Per a informació més detallada i precisa, consulta les mesures aprovades en matèria d’arrendament d’habitatges i préstecs hipotecaris al Reial Decret Llei 8/2020 i al Reial Decret Llei 11/2020.