Blog

Benvingut al blog d’Immo Platja d’Aro! Un espai per somiar en les propietats més destacades de la Costa Brava i informar-te sobre les novetats del sector immobiliari.

 

 

Mesures per a la reobertura de les agències immobiliàries al públic

Mesures per a la reobertura de les agències immobiliàries al públic

Les agències immobiliàries ja hem reobert les nostres oficines de cara al públic en un intent de tornar a la normalitat dins de l’estat d’alarma en què encara ens trobem a causa de la COVID-19. Com estem duent a terme aquesta reobertura? Quines mesures d’higiene i de seguretat estem adoptant per mantenir a ratlla el coronavirus? Tot seguit t’ho expliquem.

Des del passat 4 de maig, tot i trobar-nos encara dins de la Fase 0 de desconfinament, les agències immobiliàries ja hem pogut reobrir, això sí, complint tota una sèrie de condicions.

Requisits d’obertura

 • Establir un sistema de cita prèvia per garantir que dins del local hi ha un únic client per treballador i evitar que hi hagi cap zona d’espera.
 • Oferir una atenció individualitzada a cada client amb un separació física de 2 metres o bé amb un sistema de mostradors o mampares.
 • En els locals en què sigui possible l'atenció personalitzada de més d'un client al mateix temps, cal assenyalar de forma clara la distància de seguretat interpersonal de 2 metres entre clients, ja sigui amb marques a terra o mitjançant l'ús de balises, cartelleria i senyalització.
 • Donar atenció preferent a les persones majors de 65 anys i fer-ho dins de les franges autoritzades per a aquest col·lectiu, és a dir, de 10 h a 12 h i de 19 h a 20 h.


Mesures d'higiene i protecció

 • Netejar i desinfectar les instal·lacions, així com els llocs de treball en els canvis de torn, amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents (poms de portes, taulells, telèfons, mobles, etc.), com a mínim dues vegades al dia.
 • Els clients no poden utilitzar els lavabos de les oficines, excepte en casos estrictament necessaris.
 • Cal ventilar adequadament els locals i oficines.
 • Disposar de papereres, si pot ser amb tapa i pedal, i de dispensadors de gels hidroalcohòlics a l’entrada del local.
 • Els treballadors han de tenir també els seus propis dispensadors de gels hidroalcohòlics i han de dur mascaretes quan no sigui possible mantenir els 2 metres de distància de seguretat amb el client o amb d’altres treballadors.
 • Assignar zones específiques a cada treballador, de manera que sigui el responsable de realitzar totes les tasques o activitats en aquella zona i amb uns horaris concrets.
 • Els treballadors no poden compartir material de treball.
 • El temps de permanència al local per part dels clients serà l’estrictament necessari per poder prestar els serveis.
 • Prioritzar l’ús d’escales en lloc d’ascensors, tant per a clients com per a treballadors.

Les visites a immobles no es podran realitzar fins que passem a la Fase 1 de desconfinament, pendent de saber en quina data es concreta, en funció de la ciutat o província.

A Immo Platja d’Aro tenim ganes de retrobar-nos amb tots els nostres clients i de tornar a oferir presencialment el tracte proper i personalitzat que ens caracteritza, per això estem adoptant totes les mesures necessàries per al bé de tots. Recordeu que si voleu que us atenguem personalment a la nostra oficina, heu de demanar cita prèvia per telèfon o correu electrònic. Gràcies per la vostra col·laboració!

Noves mesures en arrendaments de locals de negoci

28/04/2020
Noves mesures en arrendaments de locals de negoci

Davant de la situació de crisi sanitària i econòmica provocada per la COVID-19, el govern ha aprovat el Reial Decret-llei 15/2020, de 21 d’abril, que recull un seguit de mesures en matèria de lloguers de locals de negoci.

En essència, es tracta de les mateixes mesures que s’havien aprovat per als lloguers d’habitatge, que ara s’aplicaran també als arrendaments de locals de negoci, és a dir, aquells compresos dins de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU). D’aquesta manera es vol ajudar als treballadors autònoms i Pimes que han vist reduïts els seus ingressos a causa del coronavirus a fer front a despeses operatives.

Les noves mesures aprovades per a lloguers de locals de negoci varien segons el tipus de propietari:

 1. Si el propietari es una entitat pública o un gran tenidor (persona física o jurídica titular de més de 10 immobles urbans sense comptar garatges ni trasters o d’una superfície construïda superior a 1.500 m2), el pagament del lloguer de locals de negoci es pot renegociar i ajornar.

Es podrà aplicar una moratòria en el pagament de la renda pel temps que duri l’estat d’alarma i per als mesos següents fins a un màxim de 4 mesos, si l’arrendatari continua afectat per l’impacte de la COVID-19. El lloguer s’ajornarà sense penalització ni interessos a partir de la mensualitat següent i es fraccionarà en el termini de 2 anys a comptar des que finalitzat el període d’aplicació i  sempre dins de la vigència del contracte d’arrendament.

Aquesta moratòria s’aplicarà de forma automàtica i el propietari està obligat a acceptar-la, sempre i quan no hi hagi cap altre acord previ.

En cap cas, el RD-llei 15/2020 estableix la possibilitat d’una condonació o reducció del deute.

 1. Si el propietari és diferent als anteriors, l’arrendatari podrà sol·licitar l’ajornament temporal i extraordinari en el pagament del lloguer, però serà el propietari qui, lliurement, ho acceptarà o no.

 

A més, es facilita l’ús de la fiança com a mecanisme de pagament, que s’haurà de tornar a dipositar en el termini d’un any des de la celebració de l’acord o bé dins del termini de vigència del contracte quan aquest sigui inferior a un any.

Els llogaters tenen temps fins al 23 de maig de 2020 per sol·licitar l’aplicació d’aquestes mesures.

Per saber si et pots acollir a les noves mesures i obtenir-ne informació més detallada, consulta el text complet del Reial Decret Llei 15/2020.

Ajuts als lloguers i a les hipoteques pel coronavirus

08/04/2020
Ajuts als lloguers i a les hipoteques pel coronavirus

L’aturada econòmica derivada del confinament està provocant ERTOs i acomiadaments, a més de posar-ho molt difícil als autònoms. És per aquest motiu que el Govern Espanyol ha aprovat tot un seguit de mesures extraordinàries per ajudar als ciutadans a fer front al lloguer, la hipoteca i els subministraments mentre duri la crisi sanitària del COVID-19.

A continuació, resumim les mesures econòmiques per la COVID-19 en l’àmbit de l’habitatge:

Ajuts al lloguer fins a 900 euros

Es destinaran prop de 700 milions d’euros en forma de microcrèdits (900 euros per al lloguer i 200 euros per a despeses de subministraments i manteniment) per als llogaters que ho necessitin i que hauran de retornar en un termini de 6 anys, ampliable a 10, sense comissions ni interessos. S’hi podran acollir les persones a l’atur, treballadors afectats per un ERTO i autònoms que hagin vist reduïts els seus ingressos a causa del coronavirus i que no puguin fer front al pagament del lloguer. La cobertura es limita a sis mensualitats del lloguer.

També s’estableix una pròrroga extraordinària de sis mesos dels contractes de lloguer d’habitatge principal per evitar augments abusius aprofitant el COVID-19.

Moratòria hipotecària de 3 mesos

Els ciutadans que hagin perdut la feina o els autònoms als quals l’actual estat d’alarma els hagi causat una disminució dels ingressos poden acollir-se a la moratòria de 3 mesos en el pagament de la hipoteca. La mesura extraordinària aprovada pel Govern Espanyol estableix que “l’entitat creditora no podrà exigir el pagament de la quota hipotecària ni cap dels conceptes que l’integren, tampoc els interessos”.

Suspensió dels desnonaments

Per tal d’ajudar les persones més vulnerables, es prohibeixen els desnonaments durant els sis mesos posteriors a la fi de l’estat d’alarma. D’aquesta manera es vol garantir que ningú es quedi sense casa durant la crisi sanitària del COVID-19.

Prohibit tallar la llum, l’aigua i el gas

Es garanteixen els subministraments bàsics a tota la població i no es pot tallar l’aigua, la llum ni el gas a cap ciutadà mentre duri l’estat d’alarma, excepte si és per motius relacionats amb la seguretat del subministrament. I és que el confinament a causa del coronavirus implica que les famílies són a casa les 24 hores de manera ininterrompuda i, en molts casos, a més, desenvolupant teletreball. Per tant, disposar d’aigua, gas i electricitat en aquests moments és encara més necessari i bàsic.

Per a informació més detallada i precisa, consulta les mesures aprovades en matèria d’arrendament d’habitatges i préstecs hipotecaris al Reial Decret Llei 8/2020 i al Reial Decret Llei 11/2020.

Aerotèrmia, l’energia renovable i neta per a casa teva

Consells 19/03/2020
Aerotèrmia, l’energia renovable i neta per a casa teva

L’aerotèrmia va guanyant adeptes com a sistema de climatització a les llars, però encara és força desconegut. En aquest article t’expliquem com funciona i quins avantatges té disposar de calefacció i aire condicionat per aerotèrmia.

Els equips d’aerotèrmia extreuen fins a un 75% de la seva energia de l’aire de l’atmosfera mitjançant una bomba de calor reversible per després alimentar els radiadors, fan coils o terra radiant, segons el cas. Com que utilitzen una energia natural i renovable com és l’aire, es redueix l’empremta de CO2 al planeta i s’aconsegueix un estalvi energètic i econòmic.

Tot i que la inversió inicial és més elevada que la dels sistemes tradicionals, es calcula que anualment l’estalvi econòmic és d’un 50% si ho comparem amb el gasoil o el propà i d’un 25% respecte el gas natural. A més, els aparells són fàcils d’instal·lar i pràcticament no tenen despeses de manteniment perquè no requereixen revisions periòdiques com les calderes de gas convencionals.

També cal tenir en compte que, a diferència dels sistemes tradicionals, els equips d’aerotèrmia no només ens proporcionen calefacció a l’hivern i aire condicionat a l’estiu, sinó que també ens poden subministrar aigua calenta sanitària (ACS) tot l’any.

L’ús de l’aerotèrmia com a sistema de climatització es recomana en habitatges unifamiliars o edificis petits i mitjans i en zones on les temperatures no siguin extremadament baixes, ja que en zones climàtiques molt fredes té un rendiment menor.

Teletreball a Immo Platja d'Aro

Teletreball a Immo Platja d'Aro

Atenent a la situació excepcional que estem vivint a causa de l’actual pandèmia del Coronavirus, Immo Platja d’Aro s’ha sumat al teletreball. Cada membre de l’equip treballa des de casa per continuar oferint, a distància i amb el mateix compromís de sempre, els serveis de compra-venda i lloguer de propietats i l’atenció personalitzada als nostres clients. Estem disponibles en el nostre horari habitual via telefònica al 972 819 999, per WhatsApp al 676 141 147 i per correu electrònic a info@immoplatjadaro.com.

Seguint les indicacions del govern i com a mesura preventiva per tal de garantir la salut de tots, hem cancel·lat totes les visites a immobles i totes les reunions presencials i la nostra oficina romandrà tancada fins a nou avís. Podeu visitar el nostre web i seguir els nostres perfils a InstagramFacebook per estar al dia de totes les novetats d’Immo Platja d’Aro.

Segur que, amb l’esforç de tots i totes, aviat podrem reprendre la nostra vida quotidiana i les nostres respectives activitats professionals amb tota normalitat.

Segueix somiant, confiant i gaudint al nostre costat!

El “Build to rent” o “construir per llogar” s‘apropia del sector immobiliari

Sector immobiliari 25/02/2020
El “Build to rent” o “construir per llogar” s‘apropia del sector immobiliari

La majoria de joves catalans i espanyols opten per viure de lloguer quan s’independitzen. I és que, si a l’elevat cost de comprar un pis i les despeses que comporta una hipoteca hi afegim la inestabilitat laboral i els sous baixos, el lloguer esdevé pràcticament l’única opció possible.

La demanda creixent de lloguer unida a altres factors com l’existència de promotors i fons amb sòl disponible, la predisposició d’inversors estrangers i una sèrie de mesures fiscals molt beneficioses per a les empreses que es dediquen a l’arrendament, ha potenciat el fenomen del “build to rent” o “construir per llogar” claus en mà, sobretot a les grans ciutats.

Les xifres del mercat del lloguer a Espanya estan encara molt per darrere de les d’altres països europeus, com el Regne Unit, Alemanya o França, i fins ara els pisos de lloguer es trobaven molt disseminats. Però amb el “build to rent” tot això canviarà.

Aquesta modalitat immobiliària va arribar per primer cop a Espanya al 2017, amb una operació entre Axa Real Assets i Goldman Sachs per construir 28 edificis amb un total de 850 pisos destinats al lloguer entre Madrid i Barcelona. Des d’aleshores, el mercat residencial del lloguer ha anat creixent i es preveu que arribi als 2.000 milions d’inversió directa al 2020. Tot i que el lloguer d’habitatges és una inversió a més llarg termini, permet diversificar el risc i obtenir rendibilitats més altes. Per això agrada cada cop més als inversors del sector immobiliari.

Sens dubte, el “build to rent” ha arribat per quedar-se i s’espera que visqui el seu apogeu aquest any, tal com apuntàvem en un article anterior sobre les tendències del sector immobiliari per al 2020.

Caldrà, però, estar atents a la legislació en matèria de lloguer residencial ja que si s’acabés posant un límit al preu del lloguer, afectaria directament a la modalitat “build to rent”, que recularia a favor novament de la venda d’habitatges.

Claus de la bioarquitectura

Sector immobiliari 11/02/2020
Claus de la bioarquitectura

Crear habitatges sostenibles i eficients, que siguin saludables per a les persones i respectuosos amb el medi ambient. Aquest és l’objectiu principal de la bioarquitectura, que poc a poc va guanyant adeptes al nostre país. I és que la major consciència ecològica de la ciutadania també es nota a l’hora de comprar un habitatge.

Però, com s’aconsegueix aquesta harmonia amb les persones i l’entorn? Continua llegint per conèixer els cinc principis fonamentals de la bioconstrucció:

Ubicació adequada

L’emplaçament de l’edifici és el primer que té en compte la bioarquitectura, ja que és fonamental fugir de zones altament contaminants, com ara polígons industrials o carreteres principals, o amb molta presència d’ones electromagnètiques.

També és important l’orientació de l’habitatge per aprofitar al màxim la llum i la calor naturals, reduint així el consum elèctric i de calefacció.

Integració en l’entorn

La bioconstrucció busca l’harmonia amb l’entorn utilitzant formes geomètriques presents a la natura. Prioritza la mimetització i simbiosi amb l’ambient per evitar distorsionar el paisatge, deixant enrere les estructures espectaculars o amb un excés d’ornamentació.

Disseny bioclimàtic

Es tracta de reduir al màxim el consum energètic de l’edifici creant un habitatge passiu de consum nul. Això s’aconsegueix amb bons aïllaments i ventilació creuada, aprofitant l’energia solar a l’hivern però alhora instal·lant elements de protecció solar a l’estiu, etc. En aquest sentit és fonamental tenir en compte el clima i altres factors ambientals del lloc on es construeix la casa.

Personalització dels espais

Cada comprador i cada família és diferent i, per ant, té unes necessitats diferents. La bioarquitectura estudia aquestes necessitats i permet adaptar i personalitzar els espais.

Materials naturals i de baix impacte ambiental

La bioconstrucció prioritza l’ús de materials presents a la natura, no tòxics i autòctons, com ara la fusta, el suro, la cel·lulosa, la llana d’ovella o el cànem. Es valora també que siguin materials amb bones propietats tèrmiques i de baixa conductivitat elèctrica.

Tot i que pot semblar que la bioarquitectura només es pugui aplicar a l’obra nova, els seus principis també es poden implementar en projectes de rehabilitació d’edificis i cases.

Tendències del sector immobiliari per al 2020

Sector immobiliari 27/01/2020
Tendències del sector immobiliari per al 2020

Què passarà al sector immobiliari al llarg del 2020? Baixarà el preu de l’habitatge? Hi haurà més oferta d’obra nova? Tot apunta a que serà un any d’estabilització, moderació i prudència per al sector immobiliari a Espanya.

Si bé és cert que la resolució favorable de factors que generaven incertesa i, conseqüentment, una minva de l’economia, poden acabar donant una empenta al mercat immobiliari. Ens referim a qüestions com ara l’acord comercial entre els Estats Units i la Xina, l’inici de negociacions per tancar també un acord comercial entre els Estats Units i la Unió Europea i el desenllaç del procés del Brexit.

A continuació et donem més detalls sobre les tendències del sector immobiliari per al 2020:

Augment moderat del preu de l’habitatge

Tot i que el preu de l’habitatge continuarà pujant els propers anys, aquest augment serà cada cop menor. Així, es preveu que aquest 2020 el preu de l’habitatge de compra creixi entre un 4% i un 5% i que de cares al 2022 ja se situï entre un 3% i un 4%. Una de les causes d’aquesta moderació és la frenada en el nombre d’operacions de compra-venda. I és que la nova llei hipotecària i la inestabilitat política i econòmica han debilitat la demanda.

D’altra banda, el preu del lloguer augmentarà encara un 5% i sembla que tocarà sostre al 2020, ja que els salaris baixos no permetran a la població accedir al lloguer si continua pujant.

Les hipoteques, en canvi, seguiran sent més econòmiques.

Oportunitats per als inversors estrangers

El mercat immobiliari espanyol continuarà atraient als inversors estrangers al llarg del 2020, tot i la inestabilitat política i econòmica a Espanya i a Europa.

Les noves construccions al capdavant del creixement del sector

Al reactivar-se els projectes de construcció que havien quedat aturats a l’inici de la crisi econòmica, ja l’any passat es van finalitzar noves promocions i van augmentar les vendes d’habitatge nou. Es preveu que aquesta tendència es mantingui i que l’obra nova lideri el creixement del sector al llarg del 2020.

La costa, l’alternativa ideal per a primeres i segones residències

Davant la saturació de les grans ciutats com Madrid i Barcelona, on ja pràcticament no hi ha sòl disponible per construir-hi nous habitatges, les zones costaneres seran l’alternativa ideal, tant per a primeres com per a segones residències.

Tant si ja ho tens clar com si només t’ho estàs plantejant, a Immo Platja d’Aro et podem ajudar a trobar el pis, l’apartament o la casa que busques a la nostra fantàstica Costa Brava.

Expansió del “build to rent”

El model de construir per llogar claus en mà viurà el seu apogeu al llarg del 2020. A països com Alemanya, Suècia o els Països Baixos i a ciutats com Londres, aquesta alternativa immobiliària ja és una realitat ben consolidada. Una demanda creixent de pisos de lloguer, l’existència de promotors i fons amb sòl disponible i la predisposició d’inversors estrangers fan d’Espanya un bon lloc per a la modalitat immobiliària del “build to rent”.

Construccions més sostenibles

Segons la normativa europea Energy Performance of Buildings Directive, a finals del 2020 tots els edificis nous hauran de tenir un consum energètic gairebé nul i hauran de consumir energia procedent de fonts renovables que estiguin dins de la pròpia construcció o molt a prop. Així que, per llei, els habitatges hauran de ser, sí o sí, més sostenibles.

1 2 3 4 5