Noves mesures en arrendaments de locals de negoci

 

 

28/04/2020

Davant de la situació de crisi sanitària i econòmica provocada per la COVID-19, el govern ha aprovat el Reial Decret-llei 15/2020, de 21 d’abril, que recull un seguit de mesures en matèria de lloguers de locals de negoci.

En essència, es tracta de les mateixes mesures que s’havien aprovat per als lloguers d’habitatge, que ara s’aplicaran també als arrendaments de locals de negoci, és a dir, aquells compresos dins de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU). D’aquesta manera es vol ajudar als treballadors autònoms i Pimes que han vist reduïts els seus ingressos a causa del coronavirus a fer front a despeses operatives.

Les noves mesures aprovades per a lloguers de locals de negoci varien segons el tipus de propietari:

  1. Si el propietari es una entitat pública o un gran tenidor (persona física o jurídica titular de més de 10 immobles urbans sense comptar garatges ni trasters o d’una superfície construïda superior a 1.500 m2), el pagament del lloguer de locals de negoci es pot renegociar i ajornar.

Es podrà aplicar una moratòria en el pagament de la renda pel temps que duri l’estat d’alarma i per als mesos següents fins a un màxim de 4 mesos, si l’arrendatari continua afectat per l’impacte de la COVID-19. El lloguer s’ajornarà sense penalització ni interessos a partir de la mensualitat següent i es fraccionarà en el termini de 2 anys a comptar des que finalitzat el període d’aplicació i  sempre dins de la vigència del contracte d’arrendament.

Aquesta moratòria s’aplicarà de forma automàtica i el propietari està obligat a acceptar-la, sempre i quan no hi hagi cap altre acord previ.

En cap cas, el RD-llei 15/2020 estableix la possibilitat d’una condonació o reducció del deute.

  1. Si el propietari és diferent als anteriors, l’arrendatari podrà sol·licitar l’ajornament temporal i extraordinari en el pagament del lloguer, però serà el propietari qui, lliurement, ho acceptarà o no.

 

A més, es facilita l’ús de la fiança com a mecanisme de pagament, que s’haurà de tornar a dipositar en el termini d’un any des de la celebració de l’acord o bé dins del termini de vigència del contracte quan aquest sigui inferior a un any.

Els llogaters tenen temps fins al 23 de maig de 2020 per sol·licitar l’aplicació d’aquestes mesures.

Per saber si et pots acollir a les noves mesures i obtenir-ne informació més detallada, consulta el text complet del Reial Decret Llei 15/2020.