Aerotèrmia, l’energia renovable i neta per a casa teva

 

 

Consells 19/03/2020

L’aerotèrmia va guanyant adeptes com a sistema de climatització a les llars, però encara és força desconegut. En aquest article t’expliquem com funciona i quins avantatges té disposar de calefacció i aire condicionat per aerotèrmia.

Els equips d’aerotèrmia extreuen fins a un 75% de la seva energia de l’aire de l’atmosfera mitjançant una bomba de calor reversible per després alimentar els radiadors, fan coils o terra radiant, segons el cas. Com que utilitzen una energia natural i renovable com és l’aire, es redueix l’empremta de CO2 al planeta i s’aconsegueix un estalvi energètic i econòmic.

Tot i que la inversió inicial és més elevada que la dels sistemes tradicionals, es calcula que anualment l’estalvi econòmic és d’un 50% si ho comparem amb el gasoil o el propà i d’un 25% respecte el gas natural. A més, els aparells són fàcils d’instal·lar i pràcticament no tenen despeses de manteniment perquè no requereixen revisions periòdiques com les calderes de gas convencionals.

També cal tenir en compte que, a diferència dels sistemes tradicionals, els equips d’aerotèrmia no només ens proporcionen calefacció a l’hivern i aire condicionat a l’estiu, sinó que també ens poden subministrar aigua calenta sanitària (ACS) tot l’any.

L’ús de l’aerotèrmia com a sistema de climatització es recomana en habitatges unifamiliars o edificis petits i mitjans i en zones on les temperatures no siguin extremadament baixes, ja que en zones climàtiques molt fredes té un rendiment menor.