Com es taxa un habitatge?

 

 

Sector immobiliari 17/12/2018

A l’hora de comprar un habitatge, ja sigui d’obra nova o de segona mà, una de les primeres coses a fer és taxar l’immoble, sobretot si hem de demanar una hipoteca. Aquesta valoració econòmica ens indicarà l’import que podem obtenir per al finançament de l’habitatge, que actualment està al voltant del 60% o 70% del valor de taxació.

Però, com es taxa un habitatge i quins factors es tenen en compte? Normalment és el propi banc al qual demanarem la hipoteca qui envia un taxador immobiliari a fer-ne la valoració, però també el pot contractar el propi comprador, assegurant-se que sigui un professional homologat.

Els factors més importants en la taxació d’un habitatge són:

  • Documentació de l’immoble: és el primer que ens demanarà el taxador. Ens referim a la nota simple de l’habitatge, que es pot sol·licitar per internet o presencialment al Registre de la Propietat corresponent; el títol de propietat, és a dir, l’escriptura pública o el document que contempla com s’ha adquirit aquell habitatge; i el certificat cadastral. En aquests documents hi constaran possibles càrregues de l’immoble, com ara embargaments, impostos pendents o deutes, determinants a l’hora de fer-ne una valoració econòmica.
  • Ubicació de l’immoble: el tipus d’urbanització on es troba l’habitatge, els serveis i equipaments públics que té a prop (escoles, centres de salut, comerços, zones verdes, etc.) i els accessos i comunicacions, són elements fonamentals en la taxació d’un habitatge.
  • Característiques de l’edifici: l’estat de conservació (més important fins i tot que l’antiguitat), la qualitat dels materials i dels acabats, l’accessibilitat (per exemple, l’existència o no d’ascensor), disposar de zones privades comunitàries com jardins o piscina, etc.
  • Interior de l’habitatge: el taxador inspeccionarà personalment el pis o casa per comprovar-ne la superfície útil i la distribució, determinar-ne l’estat de conservació, valorar possibles reformes que s’hi hagin fet i que n’augmentin la qualitat i el valor, la il·luminació natural segons l’orientació de l’habitatge i les vistes, etc. En aquest sentit, la demandes del mercat en el moment de la compra-venda tenen força pes.
  • Certificat energètic: l’estalvi energètic d’un habitatge que compta amb bons tancaments i aïllament energètic i acústic i que té un bon sistema de climatització és un valor positiu i cada cop més determinant en la seva valoració econòmica.
  • Vendes recents d’immobles semblants: també es té en compte el preu de venda d’habitatges de característiques similars situats a la mateixa zona.